Wsparcie psychologiczne

Profesjonalna opieka psychologiczna i neurologopedyczna

W naszym przedszkolu zatroszczymy się o rozwój Twojego dziecka, oferując wysokiej jakości wsparcie psychologiczne i neurologopedyczne. Naszym celem jest skuteczne stymulowanie rozwoju maluchów oraz wsparcie rodziców w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz emocjonalnych dzieci.

Wsparcie psychologiczne

Zatrudniona w naszym przedszkolu psycholog specjalizuje się w rozwoju wczesnodziecięcym, doskonale diagnozując problemy behawioralne, emocjonalne oraz rozwojowe dzieci. Podczas zajęć korekcyjnych nasz zespół pomaga przedszkolakom świadomie kontrolować swoje reakcje i emocje, co prowadzi do lepszego zrozumienia własnych uczuć i skuteczniejszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Pani psycholog regularnie obserwuje wszystkie dzieci, starając się wychwycić ich ewentualne problemy psychologiczno-pedagogiczne. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego ważne jest zauważenie trudności w nauce lub relacjach z innymi dziećmi na jak najwcześniejszym etapie. Przedszkolna psycholog odwiedza dzieci raz w tygodniu i prowadzi z nimi rozmowy. Towarzyszą temu często inne zajęcia, np. rysowanie obrazków na zadany temat, różne gry i zabawy. Działania te pozwalają sprawdzić, czy dziecko znajduje się w tzw. normie rozwojowej. Dzięki obserwacjom nasza specjalistka może udzielić cennych porad zarówno rodzicom, jak i nauczycielom, którzy opiekują się dziećmi, a także bezpośrednio maluchom, z którymi się spotyka.

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Wspierając potencjał rozwojowy każdego dziecka, wprowadzamy elementy TUS, czyli treningu umiejętności społecznych. Poprzez codzienne zabawy i czynności dzieci uczą się funkcjonować w społeczeństwie, rozumieć oraz kontrolować własne emocje oraz interpretować zachowania i uczucia innych osób. Nasz przyjazny i interaktywny sposób nauczania dzieci obejmuje m.in.:

 • zrozumienie i przestrzeganie zasad,
 • podejmowanie decyzji,
 • wyrażanie własnych potrzeb i emocji,
 • rozwijanie słownictwa,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • budowanie relacji z rówieśnikami,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • pracę w grupie,
 • poznawanie samego siebie.

Dzięki tym działaniom tworzymy warunki umożliwiające pełne i aktywne uczestnictwo każdego dziecka w życiu przedszkola oraz jego harmonijny rozwój społeczny i emocjonalny.

Wsparcie neurologopedyczne

W naszym przedszkolu dbamy o kompleksową opiekę nad rozwojem Twojego dziecka. Nasza Pani neurologopeda to specjalistka, która zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń (m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, karmienia i połykania, zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym) oraz profilaktyką.

Dzięki regularnej opiece neurologopedycznej pomagamy zdiagnozować u dzieci m.in.:

 • wady wymowy,
 • nieprawidłowy rozwój narządów artykulacyjnych,
 • zaburzenia połykania,
 • nieprawidłowy sposób oddychania,
 • zaburzenia słuchu fonematycznego.

Neurologopeda zdiagnozuje niepokojące symptomy i poprowadzi odpowiednią terapię dziecka (jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę). Pomoże także znaleźć odpowiednie rozwiązanie w konkretnej sytuacji, udzieli rodzicom wskazówek oraz wsparcia lub przekieruje dziecko do innych specjalistów w celu dalszej, pogłębionej diagnozy.

Zależy nam na tym, aby ewentualne problemy dzieci zostały zauważone jak najwcześniej. W ten sposób, dzięki odpowiedniej diagnozie i terapii, zwiększamy możliwości rozwojowe maluchów.

Przekonaj się, że w Przedszkolu Zielone Pandy Twoje dziecko będzie w najlepszych rękach i otrzyma wszechstronną opiekę i wsparcie, które pozwolą mu osiągnąć pełen potencjał rozwojowy.

Wspierające webinary psychologiczno-pedagogiczne

Zapraszamy serdecznie rodziców dzieci z naszego przedszkola do skorzystania z bezpłatnych, eksperckich webinarów, które nie tylko dostarczą inspiracji do ciekawego spędzania czasu z dzieckiem, lecz także wskażą drogę w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami w procesie wychowania. Wystarczy wybrać temat z poniższej listy i wypełnić formularz, dostępny pod zielonym przyciskiem.

Propozycje tematów webinarów:

 • Jak poskromić złośnika w przedszkolu? Reagowanie i trening zachowań.

Dziecięca złość to emocja, która pełni określone funkcje i ma znaczenie. Proponowane szkolenie ma poszerzyć wiedzę na temat tego, jakie są intencje rozwojowe złości oraz jak uczyć dzieci reagowania i radzenia sobie z własną złością. To także wiedza o tym, jakie postawy dorosłych będą wspierały u dzieci samoregulację zachowań w tym obszarze.

 • Bajkoterapia.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę związaną z praktycznym wykorzystaniem gotowych lub samodzielnie tworzonych opowiadań dla dzieci. Pomogą one w niwelowaniu u dzieci różnych napięć powstałych na skutek pojawiających się trudności rozwojowych lub zaburzeń. Podczas szkolenia zaprezentujemy różne metody pracy z bajką dla dzieci oraz sposoby doboru odpowiednich historyjek.

 • Techniki szybkiego uczenia się, czyli jak planować, zapamiętywać i systematycznie pracować.

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Szkolenie z tego zakresu wprowadza elementy neurodydaktyki oraz uczy, jak wykorzystać je w pracy z dzieckiem. Poznaj metody i techniki szybkiego uczenia się, zapamiętywania oraz przechowywania i odtwarzania informacji, które przydatne będą zarówno w wychowaniu przedszkolaków, jak i w codziennym życiu.

 • Laboratorium w przedszkolu.

Najskuteczniejszą metodą przyswajania wiedzy jest nauczanie poprzez działanie. Dzięki eksperymentom dzieci mogą zrozumieć zjawiska, jakie obserwują w codziennym życiu. Poznaj metody przeprowadzania doświadczeń, które można przeprowadzić z dziećmi przy wykorzystaniu składników dostępnych w każdej kuchni. To najlepszy sposób na to, aby rozbudzić ciekawość poznawczą przedszkolaków.

 • Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka.

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z mediów w wieku przedszkolnym. Poznasz wyzwania rozwojowe przedszkolaków i sposoby ich zaspokajania. Dowiesz się także, jakie konsekwencje neurobiologiczne wynikają z niekontrolowanego dostępu dzieci do mediów, szczególnie w obszarze rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka.

 • Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym.

Poznaj podstawowe zasady pozytywnej dyscypliny, które można łatwo wprowadzić do codziennej pracy z dziećmi. Podczas szkolenia dowiesz się m.in., jak być stanowczo uprzejmym, jak skutecznie pracować z dzieckiem na konstrukcjach emocjonalno-społecznych oraz jak budować sprawczość i samodzielność u przedszkolaka. Zdobędziesz także wiedzę na temat punktualności rozwojowej dzieci.

Dostęp do webinarów jest przeznaczony dla rodziców dzieci zapisanych do naszego przedszkola. Aby uzyskać dostęp do szkoleń prosimy wypełnić formularz:

Aby uzyskać dostęp do szkoleń prosimy wypełnić formularz: