O nas

Realizując nasze założenia, nie ograniczamy się do pracy z dziećmi jedną metodą. Czerpiemy z całego spektrum osiągnięć pedagogicznych. Wszystkie nasze działania osadzamy w atmosferze zaufania, szacunku, uznania, wsparcia i stałej opieki. Wiemy, że dla proporcjonalnego, dobrze wyważonego rozwoju niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków. Zapewniamy więc sprzyjającą i stymulującą atmosferę wzrastania, pamiętając o podstawowych potrzebach dziecka – bezpieczeństwie, więzi, autonomii, poczuciu własnej wartości, autoekspresji oraz realnych ograniczeniach.

Pomagamy dzieciom poznawać siebie. Tworząc przyjazny klimat wychowawczy, wspieramy w uczeniu się nawiązywania dobrych relacji. Każdemu dziecku dajemy szansę na sukces (diagnoza, różnicowanie wymagań, praca z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem z deficytami). Umożliwiamy poznawanie, badanie i odkrywanie otaczającego świata. Organizujemy higienicznie dzień, znajdując czas na pracę, zabawę i wypoczynek. Wsłuchujemy się w głos rodziców i wspieramy ich w wychowaniu dziecka. Przekazujemy wiedzę o postępach podopiecznych i uzgadniamy kierunki oddziaływań. Zapewniamy współpracę ze specjalistami: logopedą, psychologiem, dietetykiem oraz pielęgniarką. Przestrzegamy praw dziecka.

Nasze atuty:

  • Metody nauczania 

Wykorzystujemy wiele nowoczesnych i efektywnych metod pracy z dziećmi. Wśród nich znajdują się m.in. autorska metoda czytania wrażeniowego, elementy pedagogiki Marii Montessori, program „Dziecięca matematyka prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, muzykoterapia, glottodydaktyka i metoda projektów.

  • Immersja językowa

Stosujemy najskuteczniejszy sposób nauki – zanurzenie dziecka w języku w otoczeniu, w którym przebywa.

  • Integracja sensoryczna

Wspomagamy prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka dzięki specjalnym ćwiczeniom i przyrządom sensorycznym.

  • Inteligencja emocjonalna

Rozwijamy wrodzoną chęć nauki oraz indywidualne zdolności dziecka, aby przygotować je do osiągania sukcesów w szkole, w życiu rodzinnym a także w przyszłości – w sferze zawodowej.

  • Zrównoważona dieta

Zapewniamy pełnowartościowe i różnorodne posiłki dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Kreujemy prawidłowe nawyki żywieniowe organizując warsztaty samodzielnego przygotowywania posiłków. Dodatkowo częstujemy dzieci świeżo wyciskanymi sokami owocowo – warzywnymi.

  • Aktywny styl życia

Wnętrza naszego przedszkola zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dzieciom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu pomiędzy zajęciami bez względu na warunki pogodowe.

  • Certyfikowane sprzęty

posiadamy atestowane pomoce edukacyjne i zabawki oraz m.in trampolinę balansującą, ściankę wspinaczkową, drabinkę gimnastyczną i wiele innych.

  • Opieka dodatkowa

Istnieje możliwość wydłużenia pobytu dziecka poza wyznaczonymi godzinami pracy placówki oraz opieki w weekendy.

  • Weekendy i urodziny

Zaopiekujemy się Państwa pociechą w weekendy i zorganizujemy niezapomniane przyjęcie urodzinowe według wybranego scenariusza.