Pakiety dodatkowe

Żółty360
 • realizacja podstawy programowej
 • język angielski codziennie
 • poranne zajęcia ruchowe
 • opieka logopedyczna w zakresie diagnozy
 • imprezy okolicznościowe
 • teatrzyk 1 x w miesiącu
 • praca z dziećmi metodą projektów
 • zajęcia na ścianie wspinaczkowej
 • rytmika 1 x w tygodniu
 • kuchcikowo 1 x w tygodniu
 • dziecięca matematyka
 • sensoplastyka 1 x w tygodniu
Zielony450
 • realizacja podstawy programowej
 • język angielski codziennie
 • poranne zajęcia ruchowe
 • opieka logopedyczna w zakresie diagnozy
 • imprezy okolicznościowe
 • teatrzyk 1 x w miesiącu
 • praca z dziećmi metodą projektów
 • zajęcia na ścianie wspinaczkowej
 • rytmika 1 x w tygodniu
 • kuchcikowo 1 x w tygodniu
 • dziecięca matematyka
 • sensoplastyka 1 x w tygodniu
 • czytanie wrażeniowe
 • taniec współczesny 1 x w tygodniu
 • zumba kids 1 x w tygodniu
 • judo 1 x w tygodniu
Niebieski540
 • realizacja podstawy programowej
 • język angielski codziennie
 • poranne zajęcia ruchowe
 • opieka logopedyczna w zakresie diagnozy
 • imprezy okolicznościowe
 • teatrzyk 1 x w miesiącu
 • praca z dziećmi metodą projektów
 • zajęcia na ścianie wspinaczkowej
 • rytmika 1 x w tygodniu
 • kuchcikowo 1 x w tygodniu
 • dziecięca matematyka
 • sensoplastyka 1 x w tygodniu
 • czytanie wrażeniowe
 • taniec współczesny 1 x w tygodniu
 • zumba kids 1 x w tygodniu
 • judo 1 x w tygodniu
 • ceramika 1 x w m-cu
 • język hiszpański lub niemiecki 1 x w tygodniu
 • Piłkarska Akademia Reissa / balet

zajęcia podstawowe

 • realizacja podstawy programowej
 • język angielski 1 x w tygodniu
 • poranne zajęcia ruchowe
 • opieka logopedycznaw zakresie diagnozy
 • imprezy okolicznościowe
 • teatrzyk w przedszkolu 1 x w miesiącu