Metody nauczania

Metody nauczania

Przedszkole Zielone Pandy realizuje program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Do metod, po które sięgamy w pracy z dziećmi należą m.in. autorska metoda czytania wrażeniowego, elementy pedagogiki Marii Montessori, „Dziecięca matematyka” prof. dr hab. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia i metoda projektów.

Czytaj więcej

Smart kid in class. Happy child against blackboard. Education concept

Co nas wyróżnia?

Czytanie wrażeniowe

Innowacyjny model czytania dzieciom. Słuchacze są także aktywnymi współtwórcami przedstawianej przez nauczyciela historii.

Metoda projektów

Angażowanie dzieci w naukę już na etapie pomysłu, planowania i wykonywania różnych zadań edukacyjnych.

Eksperymentalne badanie świata

Poszerzamy horyzonty myślowe przedszkolaków i zaspokajamy ich naturalną ciekawość świata poprzez eksperymenty o charakterze badawczym.

Sensoplastyka

Zajęcia pobudzające oraz integrujące wszelkie możliwe zmysły. Wspierają samodzielność dzieci, uczą wychodzenia ze schematów, poznawania nowych form wyrazu, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pokazują, że można eksperymentować, wprowadzać zmiany, ulepszenia. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw.