Immersja językowa

Więcej szczegółów dotyczących oferty nauki języków – kliknij

Najważniejsze zalety immersji językowej:
• przebywanie w środowisku, w którym używany jest język angielski, a tym samym osłuchanie i oswojenie się z nim,
• brak zmęczenia nauką –  jest ona połączona z zabawą, nie ma tradycyjnych ćwiczeń ani konieczności powtarzania słówek,
• brak stresu, ponieważ dzieci nie są karcone i poprawiane w trakcie nauki, immersja bazuje na dostarczaniu prawidłowych wzorców w komunikacji,
• brak konieczności posiadania specjalnego przygotowania do nauki języka obcego,
• możliwość poszerzenia wiedzy dziecka.